Image Image Image Image Image

Võistlused ja laskekatsed

TOOVA LASKEPAIGA
KASUTAMISE  AJAD
KOOSKÕLASTATUD KOHALIKE ELANIKEGA
KOLMAPÄEVADEL
            JA
PÜHAPÄEVADEL
KELLA 10.00  KUNI 20.00
TASU LAASKEPAIGA KASUTAMISE EEST KUULILASKMISEL
RAHNOJA JS LIIKMEL 1.- € PÄEV JA KÜLALISEL 2.- € SEERIA
SUURULUKI   LASKEKATSET
SAAB SOORITADA
JUUNIS – JUULIS – AUGUSTIS
           KOLMAPÄEVADEL
     KELLA 17.00 KUNI 20.00
 LASKEKATSE TASU 10.- € RELVALIIK
KORDUSKATSE RJS LIIKMEL 1.- €
KÜLALISEL 2.- €