Image Image Image Image Image

06

apr.

JAHIULUKITE KÄITLEMISKOHA INVESTEERINGUTOETUS

  • Lisas Rahnoja Jahiselts

 

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 ühise põllumajanduspoliitika kohase maaelu arengu toetuse meetme 4.2.5 “JAHIULUKITE KÄITLEMISKOHA INVESTEERINGUTOETUS” raames  määrati

MTÜ Rahnoja Jahiseltsile nõuetekohase jahiulukite käitlemiskoha väljaehitamiseks toetus 19 999,99 eurot

 

Toetuse raames kavandatavate tegevustega tagame, et Rahnoja Jahiseltis Jahimaja jahiulukite käitlemisruum võimaldab jahiulukite rümpade nõuetekohast käitlemist ja bioturvalisuse nõuete täitmise.

Hoonesse ehitatav külmkamber koos seadmetega võimaldab jahutada kütitud ulukite rümbad vajaliku temperatuurini. Ehitatava käitlemisruumi seinad ja põrand on kergesti pestavad ja desinfitseeritavad.
Kanalisatsiooniseptik ja -torustik ning veetorustiku
ehitus koos seadmetega tagab külma- ja kuuma
vee tööruumi, tööpindade, töövahendite ja käte pesemiseks. Ruumi valgustus- ja ventilatsiooniseadmed tagavad vajaliku ventilatsiooni ja valgustuse. Ostetavad kergesti puhastatavad roostevabad töötlemislauad, riiul ja survepesur on vajalikud, et ruum ja tööpinnad on puhtad.