Image Image Image Image Image

Teadmiseks

05

juuli

Laskekatsed

 • Lisas Rahnoja Jahiselts

Toova lasketiirus saab laskekatseid sooritada pühapäevit 16. juuli ja 13. august 2023 alates kella 10.00-13.00

06

apr.

JAHIULUKITE KÄITLEMISKOHA INVESTEERINGUTOETUS

 • Lisas Rahnoja Jahiselts

 

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 ühise põllumajanduspoliitika kohase maaelu arengu toetuse meetme 4.2.5 “JAHIULUKITE KÄITLEMISKOHA INVESTEERINGUTOETUS” raames  määrati

MTÜ Rahnoja Jahiseltsile nõuetekohase jahiulukite käitlemiskoha väljaehitamiseks toetus 19 999,99 eurot

 

Toetuse raames kavandatavate tegevustega tagame, et Rahnoja Jahiseltis Jahimaja jahiulukite käitlemisruum võimaldab jahiulukite rümpade nõuetekohast käitlemist ja bioturvalisuse nõuete täitmise.

Hoonesse ehitatav külmkamber koos seadmetega võimaldab jahutada kütitud ulukite rümbad vajaliku temperatuurini. Ehitatava käitlemisruumi seinad ja põrand on kergesti pestavad ja desinfitseeritavad.
Kanalisatsiooniseptik ja -torustik ning veetorustiku
ehitus koos seadmetega tagab külma- ja kuuma
vee tööruumi, tööpindade, töövahendite ja käte pesemiseks. Ruumi valgustus- ja ventilatsiooniseadmed tagavad vajaliku ventilatsiooni ja valgustuse. Ostetavad kergesti puhastatavad roostevabad töötlemislauad, riiul ja survepesur on vajalikud, et ruum ja tööpinnad on puhtad.

17

mai

Laskekatsed

 • Lisas Rahnoja Jahiselts

Esimene võimalus sellel aastal sooritada laskekatset on 10.06.2020 kell 17.00 Tooval.

03

märts

Ilusat hooaja algust.

 • Lisas Rahnoja Jahiselts

Seltsi juhtkond soovib kõikidele liikmetele ilusat uue hooaja algust.Eelmise hooaja edukast väikeuluki jahist, väikene ühispildike.

03

märts

EJS küsib,VTA vastab

 • Lisas Rahnoja Jahiselts

EJS küsib VTA vastab

12

jaan.

Seakatku täiendav info

 • Lisas Rahnoja Jahiselts

SEDA PEAKS IGA JAHIMEES TEADMA JA TÄITMA

SEAKATKU INFO

15

okt.

Veel seakatku infot

 • Lisas Rahnoja Jahiselts

Kuna kogu mandri Eesti ja Saaremaa on II ja III tsoonis, siis on kohustus uurida kõik kütitud metssead ja ka surnuna leitud metssead SAKle.

 

 1. Kui jahimees toob kütitud metssea vereproovi veterinaarkeskusesse või volitatud veterinaararstile, siis peab tal kaasas olema jahiluba, kuhu tehakse veterinaarkeskuse ametniku või volitatud veterinaararsti poolt märge vereproovi vastuvõtmise kohta.
 2. Juhul kui jahimehel ei ole jahiluba kaasas, siis selgitab veterinaarkeskuse ametnik või volitatud veterinaararst jahimehele, et ta peab laborvastuse kättesaamise korral ise kirjutama katseprotokolli numbri ja väljastamise kuupäeva kütitud metssea jahiloale.
 3. Eelnev on väga oluline ka selleks, et kui jahimees toob hiljem emise organproovi veterinaarkeskusesse, siis peab tal kaasas olema jahiluba, sest organproovi toomisel saab vajalikud andmed jahiloalt ja ühtlasi tõendada, et antud kütitud metssiga on SAK-ile eelnevalt uuritud.
 4. Kui vereproov ja emise organproov tuuakse veterinaarkeskusesse korraga on jällegi vajalik kaasa võtta jahiluba, sest organproovi toomisel saab vajalikud andmed jahiloalt ning ühtlasi saab ka teha märke vereproovi vastuvõtmise kohta.

 

Ainsana on erisus Hiiumaal, kus tuleb uurida 2% kütitud metssigadest ja kõik surnuna leitud metssead, samuti need metssead, mida soovitakse Hiiumaalt välja viia.

 

 

Lugupidamisega

 

Silver Lusti

Jurist

Tel 605 1719

Mob 5358 6177

silver.lusti@vet.agri.ee

Väike-Paala 3 | Tallinn 11415 | üld nr 605 1710 | faks 621 1441 | www.vet.agri.ee